หัวข้อ
วันที่
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรห... 04-11-2022
     ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ใน... 02-11-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่1 01-11-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2565 31-10-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม2565 31-10-2022
     คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 21-10-2022
     ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 21-10-2022
     ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองประจำปี พ.ศ.2565 11-10-2022
     ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 03-10-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ครั้งที่1 03-10-2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology