โครงสร้างองค์กร
 
 
 
มีนภากร ภิรมย์กิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง 0854791343
 
-ว่าง -
นายช่างโยธา
 
สุภาวดี ภิรมย์กิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
- -
ว่าง
 
รณยุทธ ประดับวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
 
คริชชญชัย ภิรมย์กิจ
พนักงานจ้างเหมา
 
วัชรินทร์ สำราญ
พนักงานจ้างเหมา
 
คมสัน แก้วชาติ
พนักงานจ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology