โครงสร้างองค์กร
 
 
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
กรกนก มะเดื่อชุมพร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0988475887
 
จรรยารัตน์ อันสน
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 
นิตยา นพคุณ
พนักงานจ้างเหมา
QR CODE
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology