โครงสร้างองค์กร
 
 
 
วุฒิไกร แข็งการ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม0876390558
 
จรรยารัตน์ อันสน
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 
นิตยา นพคุณ
พนักงานจ้างเหมา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology