โครงสร้างองค์กร
 
 
 
มีนภากร ภิรมย์กิจ
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0854791343
 
มีนภากร ภิรมย์กิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง 0854791343
 
สุนันทา เพิ่มวิไล
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง0862655331
 
สุนันทา เพิ่มวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด086265331
 
วุฒิไกร แข็งการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม0810647730
 
มัณฑนา โคตรนาวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา0622866679
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology