ดาวน์โหลด
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
 - เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ผู้บริหารทราบ
 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology